De taak van de Gebruikersraad is om het Sportbedrijf gevraagd en ongevraagd te adviseren over alle voor de gebruikers relevante onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de ervaringen, de wensen en de behoefte van de klant. Maar ook kan zij signalen vanuit gebruikers afgeven over de klachtafhandeling, dienstverlening en klantgerichtheid van het Sportbedrijf (waar nodig op locatieniveau). Daarnaast kan op verzoek van het Sportbedrijf of op eigen initiatief meegedacht worden met vraagstukken en ontwikkelingen die invloed hebben op de omgeving van de gebruikers.

Heb je het antwoord gevonden?