De Gebruikersraad heeft een adviserende functie naar de directeur van het Sportbedrijf en adviseert op basis van consensus. De adviezen van de Gebruikersraad treden niet in de bevoegdheid van de besturen van leden. De directeur van het Sportbedrijf zal op een schriftelijk advies van de Gebruikersraad uiterlijk 4 weken na ontvangst een onderbouwde schriftelijke reactie geven.

Heb je het antwoord gevonden?