Iedereen met een actieve betrokkenheid bij een Rotterdamse sportvereniging (hoeft niet noodzakelijk een bestuurlijke functie te zijn) of een sportaanbieder, een school of schoolbestuur of als individuele sporter dan wel in ongeorganiseerd verband, die regelmatig gebruiker is van één of meerdere sportvoorzieningen van het Sportbedrijf. Als je breed kunt meedenken vanuit de positie van verenigingen en gebruikers van sportvoorzieningen en interesse hebt in het Rotterdamse sportbeleid, kan je jezelf aanmelden bij de secretaris van de Gebruikersraad.

Heb je het antwoord gevonden?