Deelnemers

 • Twee categorieën: groep 7/8 jongens en groep 7/8 meisjes.
• Een team bestaat uit drie spelers per basisteam. Er zijn maximaal twee wissels.
• Het beste team per gebied per categorie gaat naar The Final

Speelveld, speeltijd & materiaal

• Half basketbalveld (flexibel in lengte en breedte verhouding)
• Er wordt gespeeld met een mini basketbal
• Speeltijd: 8 minuten per wedstrijd

Spelregels

Puntentelling

• Score: 1 punt per veldscore, 1 punt per vrije worp

Puntentelling bij gelijke stand

• Bij een beslissing in de poule, kwartfinale en halve finale: Er worden 2 vrije worpen genomen. Is de stand nog steeds gelijk dan worden om en om strafworpen genomen tot een winnaar aangewezen kan worden.
• Bij een beslissing in de Finale en wedstrijd om de 3e/4e plaats worden 3 vrije worpen genomen

Tijdens de wedstrijd

• Om te bepalen wie er de wedstrijd mag beginnen, wordt er een toss gedaan (kop/munt)
• Het team wat de toss wint, begint met een “check ball on top”. Bij de check-ball passt de aanvallende speler de bal naar zijn/haar verdediger met een bouncepass, en de verdediger passt de bal terug met een bouncepass. Als de aanvaller de bal terug heeft ontvangen, is het spel “live”. De positie van deze check ball (on top) is altijd in het midden van het veld, direct achter de gebogen lijn (of een gemarkeerde spot).
• Bij een score krijgt de verdedigende partij de bal en wordt het spel voortgezet met een check-ball on-top.
• Als de bal uit gaat (achterlijn of zijlijn), wordt het spel vervolgd vanaf plek waar de bal uit is gegaan (achterlijn of zijlijn).
• Als twee spelers de bal vast hebben (2 sec), dan wordt de bal gegeven aan partij de die voorafgaand aan de bal-vast situatie verdediging was. Vervolg is check ball on top.
• Bij een verdedigende rebound, of onderschepping van de bal, gaat het spel door, maar moet de partij die  balbezit heeft verkregen eerst recht voor aanval halen (“clearen” van de bal) door de bal dribbelend of passend achter de gebogen lijn te spelen. De bal is “gecleared” als de man met bal met minimaal één voet buiten de gebogen lijn staat.
• Een ‘P’ wordt gezien als officiële waarschuwing (coach en speler worden geïnformeerd)
• Als een ‘P’ wordt gemaakt tijdens een schotpoging, dan zal er één vrije worp worden genomen
• Wordt de bal gescoord tijdens deze schotpoging, dan telt het punt en krijgt de schutter nog een extra vrije worp

Overtredingen waar de scheidsrechter voor fluit

• Elkaar aanraken! Hier moet zeer streng op gelet worden (hard aanraken is een ‘P’)
• Langer dan 5 seconden de bal vasthouden, vervolg is een check on top.
• Second dribbel (stuiten, vangen, stuiten of met twee handen stuiten), vervolg is een check on top.
• Lopen: nadat de bal na het dribbelen is gevangen, mogen er maar twee passen gemaakt worden, alvorens de bal te passen of te schieten.
• Lopen: na het ontvangen van de bal, zal na de eerste stap de bal gestuit moeten worden.
• De bal mag wel uit de handen worden getikt, niet geslagen (beoordeling scheidsrechters, let op de voorbeweging/aanloop van de arm, geen slaande beweging).
• Dragen van de bal (hand lang onder de bal plaatsen of de bal over de tegenstander heen spelen en zelf door dribbelen).
• Vervolg van een overtreding is altijd een check on top voor de verdedigende partij

Ontbreken of te laat komen tegenstander

• Bij een niet gespeelde wedstrijd wordt de stand 6-0 in het voordeel van het aanwezige team.
• Bij het niet op tijd aanwezig zijn van een team bij het beginsignaal van de wedstrijd wordt per minuut respectievelijk 1, 2 en 3 gescoorde punten aan het aanwezige team toegewezen.

Niet gehanteerde regels:

• 3 Seconden in de bucket
• Terugspelen op eigen helft
• Geen 2 punt score (afstandsscore buiten de gebogen lijn)
• Binnen 12 seconden een schotpoging maken

Bij regels die niet vermeld staan, beslist de wedstrijdleiding.
De officiële basketbalregels van de NBB gelden naast deze aangegeven regels.

Heb je het antwoord gevonden?