Deelnemers

• Vier categorieën: groep 5/6 jongens, groep 5/6 meisjes, groep 7/8 jongens en groep 7/8 meisjes.
• Een team bestaat uit zes spelers per basisteam inclusief keeper. Er zijn maximaal drie wissels.
• Het beste team per gebied per categorie gaat naar The Final.

Speelveld, speeltijd & materiaal

• Afmetingen speelveld: 25 x 14 meter.
• Er wordt gespeeld met balmaat 1 voor zowel 5/6 als 7/8
• Speeltijd: 8 minuten per wedstrijd

Spelregels

Puntentelling

• Het team met de meeste doelpunten wint.
• Voor een score moet de bal de denkbeeldige doellijn in zijn geheel hebben gepasseerd.

Puntentelling bij gelijke stand

• Bij een beslissing in de poule, kwartfinale en halve finale: Er worden 2 strafworpen genomen. Is de stand nog steeds gelijk dan worden om en om strafworpen genomen tot een winnaar aangewezen kan worden.
• Bij een beslissing in de Finale en wedstrijd om de 3e/4e plaats worden 3 strafworpen genomen

Tijdens de wedstrijd

• Het eerstgenoemde team op de wedstrijdkaart neemt de  beginworp vanaf de middellijn. Alle spelers staan op de eigen helft op 2 meter afstand van de beginworpnemer. De worp mag overal heen gespeeld worden.  
• Bij scoren neemt de keeper die de score tegen heeft gekregen de beginworp.
• De bal mag gestopt en gevangen worden met de handen, armen, hoofd, romp, dijbeen en knieën
• Na ontvangst van de bal mag je de bal herhaaldelijk tippen. Tippen is het laten stuiteren van de bal met één hand bovenop de bal. Tijdens het tippen mogen leerlingen lopen.
• Het tippen eindigt wanneer de bal na het raken van de grond met beide handen gevangen wordt.
• Met de bal in de handen mag een leerling drie passen lopen, dan éénmaal stuiten en weer 3 passen lopen. Daarna moet de bal worden afgespeeld.
• Een bal is uit als deze over de boarding is.
• Alle worpen kunnen direct of indirect leiden tot een doelpunt

Doelgebied

• De strafworp wordt recht voor het doel buiten de cirkel genomen.
• Binnen de cirkel (het afgebakende doelgebied) mogen geen veldspelers lopen, als deze hier voordeel van ondervinden.
• Wanneer een veldspeler een bal werpt mag hij/zij na de worp wel in de cirkel landen.
• Elke overtreding op een aanvaller die een schotpoging maakt op het doel binnen twee meter voor de cirkel wordt bestraft met een strafworp

Overtredingen waar de scheidsrechter voor fluit

• Bij een overtreding krijgt de tegenstander een vrije worp op de plek waar de overtreding gemaakt is.
• De bal mag niet langer dan 3 seconden vastgehouden worden.
• Het versperren van de weg voor de tegenstander (ook wanneer hij/zij niet in balbezit is)
• De bal uit de handen van de tegenstander te tikken, trekken of te slaan.
• Second dribbel (tikken, vangen, tikken)
• Bal over het hoofd van de tegenstander spelen en zelf weer doorgaan.
• Het doen van een slingerworp.
• Het spelen van de bal naar de keeper in de cirkel.
• Bij te veel spelers in het veld wordt door de scheidsrechter gefloten en wordt strafworp toegekend aan de tegenstander.

Ontbreken of te laat komen tegenstander

 • Bij een niet gespeelde wedstrijd wordt de stand 3-0 in het voordeel van het aanwezige team.
• Bij het niet op tijd aanwezig zijn van een team bij het beginsignaal van de wedstrijd wordt per minuut respectievelijk 1, 2 en 3 gescoorde punten aan het aanwezige team toegewezen.

Bij regels die niet vermeld staan, beslist de wedstrijdleiding.
De officiële handbalregels van de NHV gelden naast deze aangegeven regels.

Heeft u het antwoord gevonden?