Deelnemers

• Vier categorieën: groep 5/6 jongens, groep 5/6 meisjes, groep 7/8 jongens en groep 7/8 meisjes.
• Een team bestaat uit zes spelers per basisteam inclusief keeper. Er zijn maximaal drie wissels.
• Het beste team per gebied per categorie gaat naar The Final.

Speelveld, speeltijd & materiaal

• Afmetingen speelveld: 25 x 14 meter.
• Er wordt gespeeld met balmaat 1 voor zowel 5/6 als 7/8
• Speeltijd: 8 minuten per wedstrijd

Spelregels

Puntentelling

• Het team met de meeste doelpunten wint.
• Voor een score moet de bal de denkbeeldige doellijn in zijn geheel hebben gepasseerd.

Puntentelling bij gelijke stand

• Bij een beslissing in de poule, kwartfinale en halve finale: Er worden 2 strafworpen genomen. Is de stand nog steeds gelijk dan worden om en om strafworpen genomen tot een winnaar aangewezen kan worden.
• Bij een beslissing in de Finale en wedstrijd om de 3e/4e plaats worden 3 strafworpen genomen

Tijdens de wedstrijd

• Het eerstgenoemde team op de wedstrijdkaart neemt de  beginworp vanaf de middellijn. Alle spelers staan op de eigen helft op 2 meter afstand van de beginworpnemer. De worp mag overal heen gespeeld worden.  
• Bij scoren neemt de keeper die de score tegen heeft gekregen de beginworp.
• De bal mag gestopt en gevangen worden met de handen, armen, hoofd, romp, dijbeen en knieën
• Na ontvangst van de bal mag je de bal herhaaldelijk tippen. Tippen is het laten stuiteren van de bal met één hand bovenop de bal. Tijdens het tippen mogen leerlingen lopen.
• Het tippen eindigt wanneer de bal na het raken van de grond met beide handen gevangen wordt.
• Met de bal in de handen mag een leerling drie passen lopen, dan éénmaal stuiten en weer 3 passen lopen. Daarna moet de bal worden afgespeeld.
• Een bal is uit als deze over de boarding is.
• Alle worpen kunnen direct of indirect leiden tot een doelpunt

Doelgebied

• De strafworp wordt recht voor het doel buiten de cirkel genomen.
• Binnen de cirkel (het afgebakende doelgebied) mogen geen veldspelers lopen, als deze hier voordeel van ondervinden.
• Wanneer een veldspeler een bal werpt mag hij/zij na de worp wel in de cirkel landen.
• Elke overtreding op een aanvaller die een schotpoging maakt op het doel binnen twee meter voor de cirkel wordt bestraft met een strafworp

Overtredingen waar de scheidsrechter voor fluit

• Bij een overtreding krijgt de tegenstander een vrije worp op de plek waar de overtreding gemaakt is.
• De bal mag niet langer dan 3 seconden vastgehouden worden.
• Het versperren van de weg voor de tegenstander (ook wanneer hij/zij niet in balbezit is)
• De bal uit de handen van de tegenstander te tikken, trekken of te slaan.
• Second dribbel (tikken, vangen, tikken)
• Bal over het hoofd van de tegenstander spelen en zelf weer doorgaan.
• Het doen van een slingerworp.
• Het spelen van de bal naar de keeper in de cirkel.
• Bij te veel spelers in het veld wordt door de scheidsrechter gefloten en wordt strafworp toegekend aan de tegenstander.

Ontbreken of te laat komen tegenstander

 • Bij een niet gespeelde wedstrijd wordt de stand 3-0 in het voordeel van het aanwezige team.
• Bij het niet op tijd aanwezig zijn van een team bij het beginsignaal van de wedstrijd wordt per minuut respectievelijk 1, 2 en 3 gescoorde punten aan het aanwezige team toegewezen.

Bij regels die niet vermeld staan, beslist de wedstrijdleiding.
De officiële handbalregels van de NHV gelden naast deze aangegeven regels.

Heb je het antwoord gevonden?