Deelnemers

• Twee categorieën: groep 5/6 mixed en groep 7/8 mixed.
• Er worden twee voorronden voor The Final gehouden, één voor Rotterdam Noord en één voor Rotterdam Zuid.
• Per voorronde (Noord en Zuid) krijgen 5 teams een ‘Golden Ticket’, aanvullend worden per categorie maximaal 3 wildcards uitgereikt. Het ‘Golden Ticket’ geeft toegang tot The Final.
• Minimaal 3 en maximaal 10 deelnemers per basisteam. Bij minder dan 3 of meer dan 10 deelnemers maakt het team geen kans op het ‘Golden Ticket’

Speelveld, speeltijd & materiaal

• Afmetingen toneel; 15 x 15 meter met een harde houten ondergrond
• Een optreden duurt maximaal 3 minuten (na 3 minuten wordt de muziek langzaam weggedraaid).
• Het optreden wordt één keer uitgevoerd.
• De muziek van het team wordt uiterlijk de maandag voor het toernooi gestuurd naar de schoolsportconsulent.
• De begeleider van school neemt daarnaast als back-up een  USB-stick met de muziek mee. De USB-stick zit in een enveloppe met daarop naam school, groep en de titel van het nummer.
• Kleding bestaat uit een representatief ‘dans outfit’ die het teamgevoel uitstraalt. Er mag niet op sokken gedanst worden.
• Hulpmiddelen die niet bij de outfit horen zijn niet toegestaan.

Beoordeling

• Een jury bepaald op basis van de beoordelingscriteria choreografie, originaliteit, gelijkheid en de x-factor wie de winnaar wordt.
• Puntentelling per criterium: 1 = onvoldoende, 2 = matig, 3 = voldoende, 5 = goed,
7 = uitstekend

Choreografie

• De dans bestaande uit het bij elkaar voegen van passen, gebaren en patronen. 

Originaliteit 

• De dans heeft een bepaalde creativiteit, frisheid en eigenaardigheid (figuurlijk), die iets vernieuwends brengt

Gelijkheid 

• De dansers maken de correcte bewegingen en lopen gelijk aan de bewegingen van elkaar

X-factor

• Het uitvoeren van de dans, met een bepaalde uitstraling op het publiek, waarbij ook de aankleding een rol speelt. 

Ontbreken of te laat komen 

• Bij niet tijdig aanwezig zijn, zal er na 3 minuten niet meer opgetreden kunnen worden

The Final 

• Op The Final gaan de drie beste teams per categorie naar de Finale. In de Finale wordt de dans nog een keer uitgevoerd.

Bij regels die niet vermeld staan, beslist de wedstrijdleiding.

Heb je het antwoord gevonden?