Deelnemers

• Twee categorieën: groep 7/8 jongens en groep 7/8 meisjes.
• Een team bestaat uit drie spelers per basisteam. Er zijn maximaal twee wissels.
• Het beste team per categorie per gebied gaat naar The Final

Speelveld, speeltijd & materiaal

• Afmetingen speelveld: 12 x 6 meter
• Nethoogte net 1,50 meter
• Er wordt gespeeld met bal maat 5
• Speeltijd: 8 minuten per wedstrijd

Spelregels

Puntentelling

• Er wordt gespeeld volgens het rallypointsysteem. Iedere gescoorde bal of fout van de tegenstander is een punt, 1-0, 1-1 et cetera.
• Het eerst genoemde team op de wedstrijdkaart start met serveren.
• Een bal op de lijn is in

Puntentelling bij gelijke stand

• Bij een beslissing in een poule: Er wordt gespeeld om het winnende punt, beide teams een keer om en om serveren. Er wordt doorgespeeld tot één van de twee teams met een punt verschil wint.
• Vanaf de kwartfinales wordt bij een gelijke stand, als het eindsignaal klinkt, om het winnende punt gespeeld

Serveren

• De service is onderhands vanaf de 3 meterlijn,  1 voet moet achter de lijn staan. Bij een voetfout (twee voeten voorbij de 3 meterlijn) gaat het punt naar de tegenstander.
• Als de net rand geraakt wordt door de bal en de bal gaat over het net, wordt er doorgespeeld.
• Er mag niet worden geblokt bij een service.
• Bij elk gescoord punt gaat de volgende speler serveren (vaste volgorde hanteren).
• Wisselspelers draaien in op de servicepositie.
• Als bij de service de bal in het net geslagen wordt is het punt voor de tegenstander.

Rally

• De bal die over het net gespeeld wordt, mag zonder stuit gespeeld/gevangen worden, of na één stuit gespeeld/gevangen worden.
• Als de 1e speler de bal laat vallen en deze of een andere speler vangt daarna de bal, dan spreken we van 1 keer spelen.
• De bal mag met elk lichaamsdeel aangeraakt worden.
• De bal moet drie keer gespeeld worden, voordat de bal over het net mag (uitzondering blokkering). De eerste keer vangen is één keer spelen. Ook boven- of onderhands spelen telt als één keer spelen.
• Na de 1e gevangen bal, moet de bal binnen 2 seconden gelijk ‘hoog’ overgegooid/gespeeld worden naar een tweede speler (de setter). Scheidsrechters geven met de vingers de seconden aan.
• De setter vangt of speelt de 2e bal en moet de bal binnen 2 seconden gelijk ‘hoog’ naar de smasher (een speler die bij het net staat) overgooien/spelen.
• De smasher moet de 3e bal direct over het net smashen met één hand.
• Het net mag in géén enkel geval worden aangeraakt.
• Er mag niet gelopen worden door de speler met de bal.
• In de volgende gevallen gaat tijdens de rally het punt naar de tegenstander:
o Als de bal voor de tweede keer stuitert.
o Als bij de eigen partij de 1e of 2e overgespeelde bal de grond raakt.
o Als de bal langer dan 2 seconden wordt vastgehouden.
o Als de smasher de bal vangt
o Bij het aanraken van het net
o Lopen met de bal.

Ontbreken of te laat komen tegenstander

• Bij een niet gespeelde wedstrijd wordt de stand 6-0 in het voordeel van het aanwezige team.
• Bij het niet op tijd aanwezig zijn van een team bij het beginsignaal van de wedstrijd wordt per minuut respectievelijk 2, 4 en 6 gescoorde punten aan het aanwezige team toegewezen.

Bij regels die niet vermeld staan, beslist de wedstrijdleiding.
De officiële Volleybal regels van de NEVOBO gelden naast deze aangegeven regels.

Heeft u het antwoord gevonden?