Deelnemers

• Twee categorieën: groep 7/8 jongens en groep 7/8 meisjes.
• Een team bestaat uit drie spelers per basisteam. Er zijn maximaal twee wissels.
• Het beste team per categorie per gebied gaat naar The Final

Speelveld, speeltijd & materiaal

• Afmetingen speelveld: 12 x 6 meter
• Nethoogte net 1,50 meter
• Er wordt gespeeld met bal maat 5
• Speeltijd: 8 minuten per wedstrijd

Spelregels

Puntentelling

• Er wordt gespeeld volgens het rallypointsysteem. Iedere gescoorde bal of fout van de tegenstander is een punt, 1-0, 1-1 et cetera.
• Het eerst genoemde team op de wedstrijdkaart start met serveren.
• Een bal op de lijn is in

Puntentelling bij gelijke stand

• Bij een beslissing in een poule: Er wordt gespeeld om het winnende punt, beide teams een keer om en om serveren. Er wordt doorgespeeld tot één van de twee teams met een punt verschil wint.
• Vanaf de kwartfinales wordt bij een gelijke stand, als het eindsignaal klinkt, om het winnende punt gespeeld

Serveren

• De service is onderhands vanaf de 3 meterlijn,  1 voet moet achter de lijn staan. Bij een voetfout (twee voeten voorbij de 3 meterlijn) gaat het punt naar de tegenstander.
• Als de net rand geraakt wordt door de bal en de bal gaat over het net, wordt er doorgespeeld.
• Er mag niet worden geblokt bij een service.
• Bij elk gescoord punt gaat de volgende speler serveren (vaste volgorde hanteren).
• Wisselspelers draaien in op de servicepositie.
• Als bij de service de bal in het net geslagen wordt is het punt voor de tegenstander.

Rally

• De bal die over het net gespeeld wordt, mag zonder stuit gespeeld/gevangen worden, of na één stuit gespeeld/gevangen worden.
• Als de 1e speler de bal laat vallen en deze of een andere speler vangt daarna de bal, dan spreken we van 1 keer spelen.
• De bal mag met elk lichaamsdeel aangeraakt worden.
• De bal moet drie keer gespeeld worden, voordat de bal over het net mag (uitzondering blokkering). De eerste keer vangen is één keer spelen. Ook boven- of onderhands spelen telt als één keer spelen.
• Na de 1e gevangen bal, moet de bal binnen 2 seconden gelijk ‘hoog’ overgegooid/gespeeld worden naar een tweede speler (de setter). Scheidsrechters geven met de vingers de seconden aan.
• De setter vangt of speelt de 2e bal en moet de bal binnen 2 seconden gelijk ‘hoog’ naar de smasher (een speler die bij het net staat) overgooien/spelen.
• De smasher moet de 3e bal direct over het net smashen met één hand.
• Het net mag in géén enkel geval worden aangeraakt.
• Er mag niet gelopen worden door de speler met de bal.
• In de volgende gevallen gaat tijdens de rally het punt naar de tegenstander:
o Als de bal voor de tweede keer stuitert.
o Als bij de eigen partij de 1e of 2e overgespeelde bal de grond raakt.
o Als de bal langer dan 2 seconden wordt vastgehouden.
o Als de smasher de bal vangt
o Bij het aanraken van het net
o Lopen met de bal.

Ontbreken of te laat komen tegenstander

• Bij een niet gespeelde wedstrijd wordt de stand 6-0 in het voordeel van het aanwezige team.
• Bij het niet op tijd aanwezig zijn van een team bij het beginsignaal van de wedstrijd wordt per minuut respectievelijk 2, 4 en 6 gescoorde punten aan het aanwezige team toegewezen.

Bij regels die niet vermeld staan, beslist de wedstrijdleiding.
De officiële Volleybal regels van de NEVOBO gelden naast deze aangegeven regels.

Heb je het antwoord gevonden?